desenepicturi ©

Desene picturi.ro

   Atunci cînd voim să exprimăm în modul cel mai general deosebirea dintre arta lui D ü r e r şi cea a lui R e m b r a n d t , spunem că D ü r e r ar fi linear şi R e m b r a n d t ar fi pictural. Făcînd aceasta sîntem conştienţ i că, dincolo de ceea ce-i separă ca individualităţi distincte, am caracterizat două epoci diferite. Din lineară cum era în secolul al 16-lea, pictura apuseană a evoluat în secolul al 17-lea în sensul unei arte cu caracter pictural. Fireşte, nu există decît un singur R e m b r a n d t în lume, dar pretutindeni a avut loc o decisivă transformare a «ochiului», şi cine doreşte să-şi clarifice raporturile lui cu lumea vizibilului, va trebui să se lămurească întîi în privinţa acestor două viziuni, fundamental diferite. Modul pictural urmează după cel plastic, fără de care nici n-ar putea fi imaginat; aceasta însă nu-i conferă nici un fel de superioritate. Stilul linear a desfăşurat unele valori, pe care stilul pictural nu le posedă, şi nici nu vrea să le posede. Este vorba pur şi simplu de două concepţ ii despre lume, diferit orientate atît în ceea ce priveşte gustul, cît şi interesul pentru realitatea înconjurătoare, fiecare din ele capabilă să redea o imagine deplină a universului vizibil.

Aici puteți citi, compara, carți din domeniul artei, click  pe imaginea din stânga.

Gilbert Durand -Arte şi arhetipuri

Nathan Knobler - Dialogul vizual

Charles Bouleau - Geometria secreta a pictorilor

Liviu  Lazărescu -Pictura în ulei

Marcel Brion - Arta abstractă

Evenimente recente

Din 23 aprilie vom fi prezenti in galeria muzeului Tricera, Tokyo, Japonia

Galerie Galerie

In eget sapien vitae massa

Lorem Arta adevarata! Carti de citit in biblioteca noastra. Articole noi